Skip to main content
PERKARATARIKHMASA
Idea content:
1. Pemilihan niche + Ikigai
2. Mulakan digital aset walaupun nilai kecil tapi scalable
3. Checklist landing page
Setup template jurnal web isteri.31/12/23
Kemaskini resume untuk mohon kerja sebagai web designer
– syarikat US tapi office kat KL
– Aafiyat Digital
– Bookcafe
31/12/23
Bersihkan hosting Serverfreak31/12/23
Tambah follow LinkedIn CLIENT01 dalam web.25/12/23
CLIENT01 minta kemaskini key person dalam company profile juga. 25/12/23